-->

CULTURE「小山弥兵衛と心諒尼」を更新しました!


■CULTURE「小山弥兵衛と心諒尼」

朝来市和田山町東河(とが)地区では、祖父を弔う孫娘の孝行物語が語り継がれています。